Firmaların Şikayet Değerlendirmeleri

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur? Yasa gereği, şirketlerle tüketiciler arasındaki 1190 TL’nin altındaki anlaşmazlıkların çözüm mercii Tüketici Hakem Heyetleridir.

Bu tutarın altındaki tutarlarla ilgili şikayetler mahkemeler tarafından kabul edilmemektedir.

Tüketici hakem heyetleri ilçe kaymakamlıkları bünyesinde faaliyet göstermektedir. Oturduğunuz ilçenin kaymakamlığına giderek, sadece bir dilekçe ile hakem heyetine başvurabilirsiniz.

Heyet tarafların açıklamaları ve sundukları belgeleri inceler  ve kararını taraflara tebliğ eder.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *