Firmaların Şikayet Değerlendirmeleri

Etkileyici Konuşmaların Özellikleri

Bütünsel kalite anlayışının çoğalmasıyla firmalar eğitimler vasıtasıyla toplam kalite çalışmaları başlattılar. Ama günümüzde geriye baktığımızda, genel olarak bütünsel kalitenin vaatlerine erişilmemiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Nedenlerini araştırdığımızda kişilerden ve motivasyondan kaynaklanan sorunlarla rastlaşıyoruz. kaynakların ve süreçlerin yönetimi, politika ve stratejiler, liderlik, çalışanların yönlendirilmesi bütünsel kalitenin temelini meydana getirir. halbuki, bütünsel kalite yalnızca bir ürün veya hizmetin belirlenmiş standartlara uygun duruma dönüştürülmesinden ibaret değil, bir yaşam felsefesi olarak kabullenilmesiyle varılabilecek bir sonuçtur. Bu konu da bizi motivasyon kavramına getirir.


Çalışma şevki hangi şekilde meydana gelir? Gün içinde yirmi görüşmeye giden ve gün sonunda düzenli ifade yazan bir satış danışmanı hayal edin. Hafta içi her gün aynı içi bu düzenle devam ettiriyor. Böyle bir durumu açıklayan iki temel öğe vardır:
Yetenek. Bireyin bir işi belli bir zamanda gerçekleştirebilme yeteneğidir. “İşin gerektirdiklerini yapabilmeme”dir.
•Motivasyon. Motivasyon, bir işi gerçekleştirme ve onu sürdürme isteğidir.

•Motivasyon ve iş davranışı, motivasyonun üç öğesi ile yakın ilişkilidir:
-Başlatma: Organizmada tutumu harekete geçirecek kuvvet
-Yönlendirmek: tutumun belirli bir maksada yönelmesi
-Devam ettirme: Meydana gelmiş olandavranışın sürdürülmesi.Devam ettirme öğesi çalışma yaşamında özellikle mühimdir. Çünkü çalışmaya devam, yüksek performans ve işi sevmek gibi özellikleri barındırır.

Bireyler yeryüzüne, yaşamın ilk yıllarında şekle giren bir motivasyon düzeyiyle gelir. Fakat bu, devamlılığı güvence etmez. İç motivasyonu olan kişileri çalışmaya yönlendiren faktörler, yaptıkları işe duydukları kişisel alaka, arzu ve işin getirdiği kişisel tatmindir.İç motivasyonu sağlamanın üç temel anahtarı şunlardır:
1. Katılım: Çalışanlar ortaklık içinde olduklarında, süreç ve kararlara katıldıklarında çalışmak için daha oldukça fazla şevk duyar.
2. İçerik: Çalışanlar, yaptıkları işin şirkete olan katkısının ne olduğunu anladıklarında kendilerini daha oldukça fazla motive hissederler.
3. Yetkilendirme: Çalışanlar yaptıkları işle ilgili kararlar vermek konusunda yetki verildiğinde kendilerini daha oldukça fazla motive olmuş hissederler.

Optimist insanların iç motivasyonu çoktur. Optimist insanların iç motivasyon seviyesi çok yüksek, karamsarların ise düşüktür. {“Bir şey yaparsam “Böyle gelmiş böyle gider” tutumu, motivasyon sorunu olan bir bireyin düşüncesidir. Optimistlik bir niteliktir, erdemdir; hayalperestlik, polyannacılık veya mevcut tehlikeleri ve problemleri hesaba katmamak değildir. Çevrenize bu gözle bakarsanız, insanların motivasyon seviyesini basit bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Ayrıntılar için: yabancı konuşmacı ajansı

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *