Firmaların Şikayet Değerlendirmeleri

Etkileyici Bir Konuşmanın Ortak Noktaları

Bütünsel kalite anlayışının yaygın olmaya başlamasıyla firmalar eğitim programları vasıtasıyla toplam kalite çalışmaları başlattılar. Ancak günümüzde geriye baktığımızda, ekseriyetle bütünsel kalitenin vaat ettiklerinin elde edilmemiş olduğunu görmekteyiz. Nedenlerini araştırdığımızda kişilerden ve motivasyondan kaynaklanan sorunlarla rastlaşıyoruz. Liderlik, politika ve stratejiler, kaynakların ve süreçlerin yönetimi, çalışanların yönlendirilmesi bütünsel kalitenin temelini oluşturur. Oysa, bütünsel kalite yalnızca bir ürün veya hizmetin belirli standartlara uygun duruma dönüştürülmesinden ibaret değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesiyle varılabilecek bir neticedir. bu mevzu da bizi motivasyon kavramına ulaştırır.


Çalışma arzusu nasıl meydana gelir? Gün içinde yirmi ziyaret yapan ve gün bitiminde düzenli rapor veren bir satış danışmanı hayal edin. Hafta içi her gün aynı içi bu düzenle devam ettiriyor. Böyle bir durumu izah eden iki temel öğe bulunur:
•Kabiliyet. Kişinin bir işi belirli bir zamanda gerçekleştirebilme yeteneğidir. Bu izah, örnek verdiğimiz temsilcinin başarısını izah etmek için lüzumlu, ama yeterli değildir.
•Motivasyon. Motivasyon, bir işi gerçekleştirme ve onu devam ettirme isteğidir.

•Motivasyon ve iş davranışı, motivasyonun üç öğesi ile yakından alakalıdır:
-Başlatma: Organizmada tutumu başlatacak kuvvet
-Yönlendirmek: Davranışın belirli bir amaca yönlenmesi
-Sürdürme: Ortaya çıkmış olandavranışın devam ettirilmesi.Sürdürme öğesi iş yaşamında özellikle önemlidir. Çünkü işe devam, iyi performans ve işi sevmek tarzı özellikleri içerir.

Bireyler yeryüzüne, ömrün ilk yıllarında şekillenen bir motivasyon seviyesiyle gelir. Nitekim bu, sürekliliği güvence etmez. İç motivasyon sahibi bireyleri çalışmaya yönlendiren etmenler, yapmakta oldukları işe duydukları kişisel alaka, arzu ve işin sağladığı kişisel tatmindir.İç motivasyona sahip olmanın üç temel yolu şunlardır:
1. Katılım: Çalışan kişiler işbirliği içine girdiklerinde, süreç ve kararlara katıldıklarında çalışmak için daha oldukça fazla istek duyar.
2. İçerik: Çalışan kişiler, yapmakta oldukları işin kuruma olan katkısının ne olduğunu anladıklarında kendilerini daha oldukça fazla motive hissederler.
3. Yetkilendirme: Çalışanlar yapmakta oldukları işle ilgili kararlar almak mevzusunda yetkilendirildiklerinde kendilerini daha oldukça fazla motive edilmiş hissederler.

Optimist bireylerin iç motivasyonu fazladır. Optimist bireylerin iç motivasyon seviyesi yüksek, pesimistlerin ise azdır. {“Bir şey yaparsam sonuç Yaşama iyimser bir açıyla yaklaşabilen bireylerin, iş yaşamlarında daha fazla başarılı olduklarıve bir başarısızlık yaşadıklarında, bu olumsuz durumu doğuştan sahip oldukları zayıflıklarına değil, farklılaştırabilecek özelliklere ya da çevresel etmenlere bağladıkları görülmüştür. Etrafınıza bu gözle bakarsanız, bireylerin motivasyon düzeyini kolay bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Daha fazlası için: konuşmacı ajansları

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *